پرۆتۆکۆله‌کان

پرۆتۆکۆلی نێوان ژووری بازرگانی و پیشه‌سازی هه‌ولێر و غازی عه‌نتابی تورکی   

پرۆتۆکۆلی نێوان ژووری بازرگانی و پیشه‌سازی هه‌ولێر و ژووری بازرگانی ئورمیه‌   

پرۆتۆکۆلی نێوان ژووری بازرگانی و پیشه‌سازی هه‌ولێر و ئه‌فیۆنی تورکی   

پرۆتۆکۆلی نێوان ژووری بازرگانی و پیشه‌سازی هه‌ولێر و ژووری بازرگانی ئاسکی شه‌هر   

پرۆتۆکۆلی نێوان ژووری بازرگانی و پیشه‌سازی هه‌ولیر و ژووری بازرگانی دیاربه‌کر   

پرۆتۆکۆلی نێوان ژووری بازرگانی و پیشه‌سازی هه‌ولیر و ژووری بازرگانی فلۆره‌نسه   

پرۆتۆکۆلی نێوان ژووری بازرگانی و پیشه‌سازی هه‌ولێر و ژووری بازرگانی وان   


پرۆتۆکۆلی نێوان ژووری بازرگانی و پیشه‌سازی هه‌ولێر و ژووری بازرگانی یۆکسێکۆڤای تورکی